Home / Om oss

Om oss

Q42 Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap.

Regnskapsførerselskapet eies av Filadelfia Kristiansand AS og jobber med regnskapstjenester både internt i konsernet og utad for selskap som er naturlige i henhold til vår visjon. Kundeporteføljen består av ulike små og mellomstore selskap, enkeltpersonforetak, lag og foreninger, barnehager, skoler og menigheter. Vi er en del av et ekspansivt miljø og ønsker å være tilgjengelig for kunder over hele landet.

Byrået deler eiers fokus om å være en samfunnsbyggende aktør og å hjelpe enkeltmennesker.
Vi vil betjene våre kunder best mulig med våre tjenester, slik at de kan fokusere på sitt arbeid overfor sine kunder, samfunnet og egen næringsaktivitet.

I tillegg til kunder internt i konsernet, jobber vi med regnskapstjenester overfor mange ulike kunder på Sørlandet og i Norge for øvrig. Vår største kundemasse er selskap som er naturlig i henhold til vår visjon, slik som menigheter, ulike aksjeselskap, stiftelser, barnehager og skoler.

Vi har god kunnskap om bransjen og har stor innsikt i de prioriteringer og behov kundene våre har. Som byrå har vi god kjennskap til generelle og spesifikke lover, forskrifter og støtteordninger. I den grad vi har kapasitet tar vi også oppdrag for
ordinære næringskunder.

Selskapet har per i dag åtte ansatte. Tre av de ansatte er autoriserte regnskapsførere, hvor også den ene er registrert revisor. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale og en presentasjon av våre tjenester.