Home / Lønn

Lønn

I Q42 Regnskap bistår vi med å oppfylle de kravene som er satt til rapportering.
Våre ansatte har solid kunnskap og har god kjennskap til generelle og spesifikke lover.

Vi dekker behovet for en effektiv lønnsbehandling hvor vi opparbeider rutiner for deg og behovene dere måtte ha.

Våre tjenester er fleksible og tilpasses din bedrifts behov.

Lønn består av fastlønnsavtaler, lønnsavregning, timelister, lønnslipper og så videre. På arbeidsplassen er det få ting som er viktigere enn lønn. Overlat arbeidet med lønnsavregningen til oss, så kan du bruke tiden til andre viktige ting i din bedrift og få en enklere hverdag.

Spesielt for mindre bedrifter kan det være krevende å holde seg oppdatert på forskrifter og rutiner innen lønn. Vi bistår gjerne. Enten med å overlate hele, eller deler av arbeidet med lønn til oss. Våre medarbeidere holder seg til enhver tid oppdatert på endringer i regelverket innen lønn. Vi har oppslagsverk for dokumentasjon og god bakgrunn for å rådgive på området lønn, skatt og avgift.