Home / Fakturering

Fakturering

Fakturering kan være tidkrevende, men er en viktig del av en bedrifts administrative oppgaver.
Sett bort faktureringen til oss og konsentrer deg om din kjernevirksomhet.

Fakturer selv eller overlat jobben til oss.

Det er viktig å få sendt ut salgsfakturaer straks varene er levert, det gir kortere effektiv kredittid. For næringsdrivende med kredittsalg er fakturering et fokusområde. Som regnskapsførere anbefaler vi at våre oppdragsgivere foretar det meste av dette selv.
Fakturagrunnlag kan alle lage – da kan du også lage faktura og få den sendt til dine kunder.

Samarbeidspartner utenfor bedriften
Unngå oppdatering av egne programmer for fakturering
Fokuser på kjerneaktiviteter
Fakturering tilpasset bedriftens behov
Gode faktureringsrutiner gir økt lønnsomhet for bedriften og pengene raskt på konto
Våre kunder bestemmer betalingsvilkår og kredittrutiner.
Redusert kredittid, frigjorte ressurser og lavere kostnader.
Unngå dobbelt registrering av regnskapsdata

Lei av å lage fakturaer? Det er ikke vi.

La oss gjøre det for deg. Vi har mulighet for å sende elektroniske faktura, samt faktura som vedlegg til e-post eller pr. post. Alt etter hva du og dine kunder ønsker.

Vi følger opp betaling fra kundene, og holder deg oppdatert på hva som er utestående.