Home / Dokumenthåndtering

Dokumenthåndtering

Elektronisk håndtering handler om å ta i bruk ny teknologi hvor man oppnår å skape nye enklere arbeidsprosesser. Elektronisk dokumentbehandling som eFaktura er et eksempl på en ny prosess som vil gi bedriften betydelige gevinster, i form av kostnadsreduksjon samt en bedre styring og kontroll.

Ved hjelp av kraftige søkefunksjoner kan man lett finne igjen dokumentene og man kan dele dem.

Dokumenthåndtering bidrar altså til å forenkle og effektivisere selskapets arkivering hvor man har utvidede arkiveringsmuligheter.