Home / Betaling

Betaling

Vi kan bistå med å utarbeide rutiner for gode fakturerings- og purringsrutiner. Vi tilbyr ulike løsninger for fakturering ut fra behov.

Effektive prosesser for mottak, behandling, godkjenning og betaling av faktura sparer bedriften din for både arbeid og kostnader. Du vil spare tid på administrativ arbeid samt at en bedre oversikt vil redusere feil.

Tradisjonell håndtering av innlevert fakturagrunnlag
Internettoppkopling til økonomisystemet
Webbasert system for mindre fakturamengder
Import faktura journal fra eksterne programmer
Vi tilbyr både OCR-innlesing av innbetalinger fra kunder og remittering (automatisk betaling på forfall) sikres en effektiv håndtering av kontantstrømmen. 
Vi kan også bistå med gode rutiner for purring og inkasso. Hvis du driver kontantsalg kan du ha behov for kasseløsning, noe vi også kan hjelpe til med.