Home / Årsavslutning

Årsavslutning

Årsavslutning er en vesentlig del av et selskaps regnskap.

Hvert år skal alle regnskapspliktige selskaper levere årsregnskap.

Årsregnskapet har to hovedfunksjoner: Det er viktig for selskapet å vite hvordan de ligger an økonomisk og hvordan de har brukt selskapets midler i løpet av året.

Ut i fra dette regnskapet får man en oversikt over selskapets økonomiske hendelser gjennom året, og viser selskapets situasjon. Informasjonen gjør også at selskapet kan fatte riktige beslutninger samt at det er med på å danne grunnlaget for selskapets skattelegging.

Vi har kunnskapen og verktøyet som gjør at vi utfører årsavslutningen på en rasjonell og effektiv måte.